Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1969, Tom 60, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piotr Skarga w legendzie wieków Jerzy Starnawski s. 3-46
Konfrontacje i prowokacje sowizdrzalskie Stanisław Grzeszczuk s. 47-95
O "Księgach Rodzaju Narodu Polskiego" Juliusza Słowackiego Kazimierz Krobicki s. 97-137
Iwaszkiewicza księga przemian Jerzy Kwiatkowski s. 139-176
Algoryczna wiedza o poezji w XVI i XVII wieku Elżbieta Sarnowska s. 177-193
Znaczenie i wartość form wierszowych w kontekście literackim epoki : (poezja polskiego baroku) Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 195-210
Dzieje biblioteki Krasickiego w świetle odnalezionych dokumentów Władysław Słodkowski s. 211-219
Różne problemy mickiewiczowskie Konrad Górski s. 221-242
Kilka szczegółów z pobytu Gustawa Ehrenberga w katordze nerczyńskiej Dora Kacnelson s. 243-249
Dwa nieznane artykuły Stefana Żeromskiego s. 251-256
Historia literatury : jej problemy i zadania Felix Vodička Jacek Baluch (tłum.) s. 257-286
O zagadnieniu zmiany stylu Emil Staiger Zbigniew Żabicki (tłum.) s. 287-303
Style i historia stylów Tibor Klaniczay Wanda Błońska (tłum.) s. 305-335
"Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego. 1724-1736", opracowali Bogumił Stanisław Kupść, Krystyna Muszyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Źródła do Dziejów Nauki i Techniki, tom V, komitet redakcyjny: A. Birkenmajer, B. Olszewicz, E. Olszewski, B. Skarżyński, B. Suchodolski (przewodniczący), Z. Skubała, (Sekretarz), ss. XVI, 714, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Bogumił Stanisław Kupść (aut. dzieła rec.) Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 339-341
"Z polskich studiów slawistycznych", seria 3: "Nauka o literaturze. Prace na VI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze 1968", Warszawa 1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, ss. 266, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Ewa Szary s. 341-348
"Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki", komitet redakcyjny księgi pamiątkowej: Stefan Hrabec, Stanisław Jodłowski, Mieczysław Karaś, Jerzy Kuryłowicz, Jan Safarewicz, Franciszek Sławski, Ludwik Zabrocki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Językoznawstwa, Nr 17, ss. 464 + 1 wklejka ilustr. : [recenzja] Zygmunt Brocki Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Stanisław Jodłowski (aut. dzieła rec.) Mieczysław Karaś (aut. dzieła rec.) Jerzy Kuryłowicz (aut. dzieła rec.) Jan Safarewicz (aut. dzieła rec.) Franciszek Sławski (aut. dzieła rec.) Ludwik Zabrocki (aut. dzieła rec.) s. 348-351
"Miscellanea z lat 1800-1850. 2", redaktor naukowy Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, t. XI, pod redakcją Zbigniewa Golińskiego, Stanisława Pigonia, Romana Pollaka, Czesława Zgorzelskiego, ss. 502, 4 nlb. + 6 wklejek ilustr. : [recenzja] Barbara Kocówna Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 351-355
"Zorian Dołęga Chodakowski, jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne", Julian Maślanka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Numer 13, ss. 160; "„O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem” oraz inne pisma i listy", Zorian Dołęga Chodakowski, opracował i wstępem opatrzył Julian Maślanka, Warszawa 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 454 + 12 wklejek ilustr., 1 mapa oraz errata na wklejce : [recenzja] Alina Witkowska Zorian Dołęga Chodakowski (aut. dzieła rec.) Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 355-361
"Mickiewicz w oczach swoich współczesnych. Studia i szkice", Stefan Kawyn, Kraków 1967, Wydawnictwo Literackie, ss. 362, 2 nlb. : [recenzja] Ksenia Kostenicz Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 361-364
"Spory o powieść w polskiej krytyce literackiej XIX wieku", Stanisław Burkot, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 18, ss. 170 : [recenzja] Mieczysław Inglot Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 364-372
"Pisma wybrane", Stefan Kołaczkowski, t. 1: "Portrety i zarysy literackie", opracował Stanisław Pigoń; t. 2: "Wyspiański. Kasprowicz. Przeglądy", opracował Stanisław Pigoń, bibliografię pism Stefana Kołaczkowskiego opracował Józef Spytkowski, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, Bibliografia Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 580 + 1 wklejka ilustr.; 570 + errata na wklejce : [recenzja] Andrzej Mencwel Stefan Kołaczkowski (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Józef Spytkowski (aut. dzieła rec.) s. 372-381
"Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu", Jarosław Marek Rymkiewicz, Warszawa 1968, Czytelnik, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, ss. 254, 2 nlb. : [recenzja] Ignacy Trostaniecki Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 381-387
"Pour une théorie de la production littéraire", Pierre Macherey, Paris 1966, Ed. Maspero, «Théorie IV», ss. 332 : [recenzja] Marek Spoczyński Pierre Macherey (aut. dzieła rec.) s. 387-395
Konferencja poświęcona prozie polskiej XX wieku (Toruń, 21-23 listopada 1968) Jerzy Speina s. 397-409
Konferencja poświęcona problemom teorii i historii poezji (Warszawa, 9-11 grudnia 1968) Witold Kaliński s. 409-414