Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1974, Tom 65, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Błękitne soboty" Marii Wirtemberskiej Alina Aleksandrowicz s. 3-36
O twórczości obscenicznej Aleksandra Fradry Bogdan Zakrzewski s. 37-53
Bajka o Janku w kontekście i poza kontekstem "Kordiana" Jerzy Cieślikowski s. 55-64
Dwa pejzaże Reymonta Ryszard Nycz s. 65-81
Karol Szymanowski w kręgu literatury międzywojennej Józef Opalski s. 83-114
Piosenka i topika wolności Stanisław Barańczak s. 115-139
Z obserwacji nad strukturą brzmieniową poezji staropolskiej Lucylla Pszczołowska s. 141-158
Początek i kształtowanie się języka w poglądach wieku oświecenia Zofia Florczak s. 159-178
Morris Halle o metryce słowiańskiej Tonne Pretnar s. 179-188
Przyczynek do biografii Franciszka Karpińskiego Edward Różycki s. 189-195
Nad autografami Mickiewicza Czesław Zgorzelski s. 197-217
Drukarskie dzieje pierwszego tomiku "Poezyi" Wacława Liedera : (listy Liedera do Wacława Zygmunta Anczyca, Zenona Przesmyckiego i Teofila Lenartowicza) s. 219-262
Nieznane listy Przybyszewskiego do Maxa Krella s. 263-269
Uwagi o strukturalizmie Jean Starobinski Ewa Bieńkowska (tłum.) s. 271-273
Strukturalizm a krytyka literacka Gérard Genette Wanda Błońska (tłum.) s. 275-293
Strukturalizm w literaturoznawstwie? Beda Allemann Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 295-303
Struktura literacka a historia literatury : język sztuki Robart Weimann Jerzy Faryno (tłum.) s. 305-319
Czy istnieje nauko o literaturze? Leo Bersani Ewa Pszczołowska (tłum.) s. 321-338
Z konferencji edytorskiej IBL PAN : o wydaniu Aleksandra Fredry "Pism wszystkich" pod redakcją Stanisława Pigonia Krystyna Czajkowska Zbigniew Goliński Aleksander Fredro (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 339-364
"Kroniki" Bolesława Prusa w opracowaniu Zygmunta Szweykowskiego Jan Józef Lipski Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 364-372
"Słowianie, my lubim sielanki...", Alina Witkowska, indeksy opracowały Izabela Jarosińska i Agnieszka Rabińska, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 192 : [recenzja] Marian Maciejewski Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) Agnieszka Rabińska (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 373-380
"Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie - prawda historyczna, folklor i literatura polska", Zdzisław Piasecki, Kraków 1973, Wydawnictwo Literackie, ss. 348 + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Teresa Komorowska Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 380-384
"Hardy lirnik wioskowy. Studium o Kondratowiczu-Syrokomli", Feliks Fornalczyk, Poznań 1972, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 544 + 6 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Józefa Bartnicka Feliks Fornalczyk (aut. dzieła rec.) s. 384-391
"Ucieczka z kamiennego świata. (O Tadeuszu Borowskim)", Tadeusz Drewnowski, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 370, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. : [recenzja] Marek Gumkowski Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 391-395
"O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska", Michał Kaziów, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 320 : [recenzja] Danuta Ogłaza-Pamrów Michał Kaziów (aut. dzieła rec.) s. 396-399
"Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Warszawa 1973", praca zbiorowa pod redakcją Marii Renaty Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 374 + errata na wklejce : [recenzja] Edward Balcerzan Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 400-411
Zofia Ciechanowska (2 kwietnia 1896 - 25 czerwca 1972) [nekrolog] Jerzy Starnawski s. 413-420
Wanda Achremowiczowa (2 września 1901 - 13 marca 1974) [nekrolog] Jerzy Starnawski s. 421-424