Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1957, Tom 48, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Boje Wilna i Warszawy o nową naukę o literaturze Manfred Kridl s. 297-307
Rozważania nad poezja Mikołaja Sępa Szarzyńskiego Giovanni Maver Wojciech Meisels (tłum.) s. 308-334
Uwagi o technice artystycznej "Satyr" Krzysztofa Opalińskiego Stanisław Grzeszczuk s. 335-399
"Szlachectwo duszy" i jego autor Zbigniew Żabicki s. 400-466
O prozie epickiej Norwida : z zagadnień warsztatu pracy Irena Sławińska s. 467-498
Drobiazgi o Biernacie z Lublina Jerzy Woronczak s. 499-504
O złudnym tropie autorstwa "Proteusa abo Odmieńca" (1564) Tadeusz Witczak s. 505-510
Nowy zajazd na Podgórzu Karpackim, czyli co się stało ze "snopami" Potockiego Lawrence L. Thomas s. 511-515
Sprawa entuzjastek Mieczysława Romankówna s. 516-537
Polacy piszący na Kaukazie w pierwszej poł. XIX w. : materiały do zagadnienia Mieczysław Inglot s. 538-551
"Teatro religioso del medioevo fuori d'Italia", raccolta di testi dal secolo VII al secolo XV a cura di Gianfranco Contini, Milano 1949, Valentino Bompiani, s. XXX, 556 i 40 ilustracji : [recenzja] Julian Lewański Gianfranco Contini (aut. dzieła rec.) s. 552-562
"Frycza Modrzewskiego nauka o państwie i prawie", Waldemar Voisé, pod redakcja naukowa Juliusza Bardacha, Warszawa 1956, Książka i Wiedza, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Prawnych, Studia nad Histotią Państwa i Prawa, Seria II, t. 3, s. 365, 3 nlb. [recenzja] Janusz Pelc Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 563-570
"Rocznik Literacki 1955", kom. red. Zofia Szmydtowa (red. naczelny), P. Hertz, T. Zabłudowski, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 675, 1 nlb. : [recenzja] Ewa Korzeniewska P. Hertz (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) T. Zabłudowski (aut. dzieła rec.) s. 570-574
"English Prose Style" Herbert Read, London 1952, First Revised Edition, Ninth Printing of the Book, G. Bell and Sons, Ltd., s. 216 : [recenzja] Wojciech Górny Herbert Read (aut. dzieła rec.) s. 574-580
"La stylistique", Pierre Guiraud, Paris 1954, Presses Universitaires de France, Que sais-je, nr 646, s. 118 ; [recenzja] Wojciech Górny Pierre Guiraud (aut. dzieła rec.) s. 580-581
Dyskusja nad wstępem do "Pism wszystkich" Fredry Alina Witkowska s. 582-588
Stańczyk na tle swoich czasów Hanna Dziechcińska s. 588-590
Pokłosie wydawnicze prac naukowcyh Roku Mickiewiczowskiego w kraju Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 590-599
Leonard-Podhorski-Okołów (21 grudnia 1891 - 4 stycznia 1957) [nekrolog] Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 600-610
Manfred Kridl (11 października 1882 - 4 lutego 1957) [nekrolog] Maria Renata Mayenowa s. 611-620