Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 85
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1903, Tom 2, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bogurodzica Jan Fijałek s. 1-27
Znakomitsi pisarze wieku XVII. II. Domina Palatii i Facecye polskie Aleksander Brückner s. 28-42
Kilka nieznanych szczegółów do biografii Kromera Aleksander Hirschberg s. 43-45
Szymona Szymonowicza "Nagrobki zbieranej drużyny" Władysław Jankowski s. 45-59
Z teki bibliograficznej. I. Polskie indeksy książek zakazanych Aleksander Brückner s. 59-67
Przyczynki do pism Gracyana Piotrowskiego Ignacy Chrzanowski s. 67-71
Motywy Mickiewiczowskie. III. Samobójstwo i zabójstwo magiczne Emil Petzold s. 71-83
Uwagi nad "Bibliografią literacką czasopism polskich za rok 1901" Franciszek Krček s. 83-100
Dwa najstarsze jezuickie intermedya szkolne Ludwik Bernacki s. 101-114
"Apulejusza "Amor i Psyche"", Maxymilian Kawczyński, "Rozpr. wydz. filol. Akad. Umiej. w Krakowie", XXXII, 1901 ; "Amor i Psyche w poezyi francuskiej. I. Partenopeus de Blois", Maxymilian Kawczyński, "Rozpr. wydz. filol. Akad. Umiej. w Krakowie", XXXIV, 1902 : [recenzja] Edward Porębowicz Maksymilian Kawczyński (aut. dzieła rec.) s. 115-124
Zabytki dawnego piśmiennictwa Aleksander Brückner s. 124-130
"Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. I. Kazania i pieśni. Szkice literackie i obyczajowe", Aleksander Brückner, Warszawa 1902 : [recenzja] Jan Fijałek Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 130-145
"Correspondance de Sigismond Krasiński et de Henry Reeve", T. I-II, préface de J. Kallenbach, Paris 1902 : [recenzja] Tadeusz Pini Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 145-156
Bibliografia książek z zakresu historyi i krytyki literatury polskiej wydanych w r. 1902 Stanisław Kossowski s. 157-162
Bogurodzica. Część druga : język i śpiew narodowy w liturgii łacińskiej Kościoła w Polsce aż po wiek XVII Jan Fijałek s. 163-191
Romans w Polsce za czasów Stanisława Augusta. I. Pojęcie i definicya romansu w XVIII. wieku - tłumaczenia i tłumacze Bronisław Gubrynowicz s. 192-215
Z teki bibliograficznej. II. Polskie indeksy książek zakazanych, III. Zagadka bibliograficzna, IV. Kto jest autorem "Wiejskiej szczęśliwości" Aleksander Brückner s. 216-219
Wiadomość bibliograficzna o rękopisie nieświeskim kroniki Macieja Strykowskiego Stanisław Ptaszycki s. 220-246
Kilka uwag o utworach Szymona Zimorowicza Kazimierz Jarecki s. 247-257
O bibliotece Ignacego Krasickiego Tadeusz Grabowski s. 257-260
O tłumaczeniach francuskich "Anhellego" Wiktor Hahn s. 260-263
Czy Juliusz Słowacki napisał tragedyę p.t.: "Silla"? Wiktor Hahn s. 263-264
Słowacki członkiem Towarzystwa literackiego polskiego w Paryżu Antoni Marian Kurpiel s. 264-267
Łukasz Holstenius o Polsce Stanisław Kętrzyński s. 268-269
Goszczyński o Mickiewiczu : z dziejów Towianizmu (1841-1855) Zygmunt Wasilewski s. 269-278
"Incunabula typographica Bibliothecae Universitatis Jagellonicae Cracoviensis...", Wladislaus Wisłocki, Cracoviae 1900 : [recenzja] Henryk Ułaszyn Władysław Wisłocki (aut. dzieła rec.) s. 279-285
"Dramat liturgiczny w Polsce średniowiecznej", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1902 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 285-286
"De morte prologus i żale konającego", wyd. Jan Rozwadowski, Kraków 1903 ; "Język rękopiśmiennej reguły żenskich klasztorów ordinis Praemonstratensis z r. 1540", Jan Rozwadowski, Kraków 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Rozwadowski (aut. dzieła rec.) s. 286-287
"Anonima-protestanta XVI. wieku erotyki, fraszki, obrazki, epigramaty", wyd. Ignacy Chrzanowski, Kraków 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Komedya Rybałtowska z r. 1615 i Sołtys z Klechą z r. 1616", wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1902 : [recenzja] Aleksander Brückner Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 290-292
"Szymon Szymonowicz. (Simon Simonides). Jego żywot i dzieła", cz. 1-3, Korneli Heck, Kraków 1901, 1903 : [recenzja] Wiktor Hahn Korneli Heck (aut. dzieła rec.) s. 293-313
"Towarzystwo warszawskie przyjaciół nauk 1800-1832. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych", T. I-IV, Aleksander Kraushar, Kraków-Warszawa 1900-1902 : [recenzja] Piotr Chmielowski Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 313-319
"Marya Konopnicka. Szkic literacki", Antoni Potocki, Lwów 1902 ; "Twórczość poetycka M. Konopnickiej w ciągu 25-u lat", Henryk Galle, Warszawa 1902 : [recenzja] Aureli Drogoszewski Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) s. 319-325
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1902 Stanisław Kossowski s. 326-329
Literatura Piękna. s. 330-353
Bogurodzica. IV. Powstanie i użycie polskich pieśni kościelnych, w szczególności wielkanocnych i maryjnych z "Bogurodzicą" na czele Jan Fijałek s. 353-378
Od Redakcyi. s. 354
Romans w Polsce za czasów Stanisława Augusta : ciąg dalszy Bronisław Gubrynowicz s. 379-393
Przyczynki do dziejów dawnej powieści polskiej Ludwik Bernacki s. 394-410
Z teki bibliograficznej. V. Jan Malecki Aleksander Brückner s. 410-412
Pierwsze wydanie "Kazań Sejmowych" Skargi Ignacy Chrzanowski s. 412-415
Wpływ autorów klasycznych na "Roxolanki" Szymona Zimorowicza Jan Pliszewski s. 416-426
"Satyrus rudis" Jan Magiera s. 427-429
"Do Króla" : (satyra Ignacego Krasickiego) Stanisław Turowski s. 430-436
Najdawniejsze wiadomości o E. Kancie w piśmiennictwie naszem Piotr Chmielowski s. 436-442
Kiedy powstał "Wacław" Słowackiego Kazimierz Jarecki s. 442-445
"Dzieje krytyki literackiej w Polsce", Piotr Chmielowski, Kraków 1902 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 446-455
"Biblioteka pisarzów polskich", nr 42-47, Kraków 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner s. 456-461
"Veštník slovanské filologie a starožitností", vyd. L. Niederle, F. Pastrnek, I. Polivka, I. Zubatý, Praha 1902 : [recenzja] Wiktor Hahn L. Niederle (aut. dzieła rec.) F. Pastrnek (aut. dzieła rec.) I. Polivka (aut. dzieła rec.) I. Zubatý (aut. dzieła rec.) s. 460-461
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1902 Stanisław Kossowski s. 463-513
Panu Tadeuszowi Piniemu odpowiedź Andrzej Niemojewski s. 514-517
[Odpowiedź na powyższe wywody...] Tadeusz Pini s. 517-518
Romans w Polsce za czasów Stanisława Augusta : (dokończenie pierwszego rozdziału) Bronisław Gubrynowicz s. 519-538
Mickiewicz-Niemcewicz : studyum historyczno-literackie Wilhelm Bruchnalski s. 539-566
Przyczynki do dziejów dawnej powieści polskiej. II Ludwik Bernacki s. 567-585
Z teki bibliograficznej. V. Druki protestantów polskich w Prusiech Aleksander Brückner s. 585-596
Słów kilka o wydaniu "Zgody" Jana Kochanowskiego z r. 1565 Franciszek Krček s. 597-599
Potrawki jezuickie z r. 1686 Jan Fijałek s. 599-601
Kanta "W sprawie Pokoju wieczystego. Projekt filozoficzny" a Polska Emil Petzold s. 601-603
Towarzystwo naukowe we Lwowie (1817-1818) Bronisław Czarnik s. 603-607
Powołanie J. S. Bandtkiego na katedrę historyi powszechnej w Wilnie Henryk Kopia s. 608-610
Klasycyzm w "Odzie do młodości" Mickiewicza Stanisław Dobrzycki s. 610-617
Motywy Mickiewiczowskie. IV. Czy reminiscencye z Novalisa? Emil Petzold s. 618-621
Celtowie w "Lilli Wenedzie" Wiktor Hahn s. 622-625
Nieznany wiersz Słowackiego Jan Czubek s. 626-628
Albumy Delfiny Potockiej Tadeusz Pini s. 628-641
"Geschichte des neueren Dramas", B. 1-3, Wilhelm Creizenach, Halle 1893-1903 : [recenzja] Pietro Toldo Wilhelm Creizenach (aut. dzieła rec.) s. 642-658
"Encyklopedya Staropolska Illustrowana", T. III-IV, Zygmunt Gloger, Warszawa 1902-1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Zygmunt Gloger (aut. dzieła rec.) s. 658-659
"Pieśń Bogarodzica pod względem muzycznym", Aleksander Poliński, Warszawa 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Aleksander Poliński (aut. dzieła rec.) s. 659-660
"Facecye polskie z roku 1624", wyd. Aleksander Brückner, Kraków 1903 : [recenzja] Ludwik Bernacki Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 661-665
"Jan Smolik. Seine Schriften und Übersetzungen. Ein Beitrag zur Geschichte der polnischen Litteratur an der Wende des XVI. Jahrhunderts", Tadeusz Jaworski, [Berlin] 1902 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Smoliński (aut. dzieła rec.) s. 665-666
"Poglądy polityczne Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", Stefan Morawiecki, [Tarnów] 1902/3 : [recenzja] Jan Magiera Stefan Morawiecki (aut. dzieła rec.) s. 666-667
"Juliusz Słowacki. Historya ducha poety i jej odbicie w poezyi", cz. I-II, Józef Tretiak, Kraków 1903 : [recenzja] Stanisław Turowski Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 667-678
Przegląd najnowszych prac o Juliuszu Słowackim Wiktor Hahn s. 678-688
"Ksiądz Adam Stanisław Krasiński w "Anhellim", Wiktor Hahn, "Słowo polskie", 1903, nr 315-316 ; "Wincenty i Bonawentura Niemojowscy w "Anhellim", Wiktor Hahn, Lwów 1903 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 688
"O poezyach i mowach ks. Hieronima Kajsiewicza", Jan Bystrzycki, Kraków 1902 : [recenzja] Kazimierz Jarecki Jan Bystrzycki (aut. dzieła rec.) s. 688-690
"Juliana Klaczki Pisma polskie w układzie i z objaśnieniami Ferdynanda Hoesika", Warszawa 1902 : [recenzja] Antoni Mazanowski Ferdynand Hoesick (aut. dzieła rec.) Julian Klaczko (aut. dzieła rec.) s. 690-693
"Piśmiennictwo polskie ostatnich lat dwudziestu", T. I-II, Wilhelm Feldman, Lwów 1902 : [recenzja] Piotr Chmielowski Wilhelm Feldman (aut. dzieła rec.) s. 693-696
"Poezya polska po roku 1863. Zarys jej rozwoju w ciągu ostatniego czterdziestolecia", Tadeusz Grabowski, Kraków 1903 : [recenzja] Piotr Chmielowski Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 697-700
"Najnowsza poezya polska. Studyum literackie", Michał Janik, Złoczów : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Michał Janik (aut. dzieła rec.) s. 700-702
"Szkice i wrażenia literackie", Antoni Potocki, Lwów 1903 : [recenzja] Tadeusz Pini Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) s. 702-703
Najnowsze prace o Stanisławie Wyspiańskim Tadeusz Pini s. 704-707
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1902 Stanisław Kossowski s. 708-725
Do Sz. Redakcyi "Pamietnika literackiego" we Lwowie Aleksander Kraushar s. 726-729
[Replika p. Kraushara obfituje w słowa...] Piotr Chmielowski s. 729-730