Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1958, Tom 49, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan i potrzeby badań nad biografią i twórczością Łukasza Opalińskiego Stanisław Grzeszczuk s. 353-402
O badaniu wizji teatralnej Wyspiańskiego Irena Sławińska s. 403-424
Swoiste właściwości języka Wyspiańskiego i jego utworów Zenon Klemensiewicz s. 425-504
Pierwodruk "Pieśni nabożnych" Karpińskiego Roman Sobol s. 505-514
O prawidłowy układ "Waltera Stadiona" Juliusza Słowackiego Jan Kuźniar s. 515-529
Nad autografem i tekstem "Kleopatry" Norwida Wanda Achremowiczowa s. 531-554
"Pisma", Edward Dembowski, redakcja: Anna Śladkowska, Maria Żmigrodzka, Warszawa 1955, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk - Komitet Filozoficzny oraz Instytut Badań Literackich, Biblioteka Klasyków Filozofii - Pisarze Polscy : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Edward Dembowski (aut. dzieła rec.) Anna Śladkowska (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 555-576
"Krewni", Józef Korzeniowski, opracował Stefan Kawyn, Wrocław 1955, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 156, s. CII, 745, 1 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Mieczysław Inglot Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) Józef Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 576-588
"Kroniki", tom 1: część I i II, t. 2-5, Bolesław Prus, opracował Zygmunt Szweykowski, redaktor naukowy Jan Baculewski, Warszawa 1953-1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Janina Kulczycka-Saloni Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 588-597
"O Marii Dąbrowskiej i inne szkice", Ewa Korzeniewska, redaktor naukowy Jan Kott, Wrocław 1956, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Historycznoliterackie, pod redakcją Jana Kotta, tom 30, s. 179, 1 nlb. + 3 ilustracje : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 597-605
"Teksty do Ćwiczeń Edytorskich", redaktor Serii: Stefan Vrtel-Wierczyński, Państwowe Wydawnicctwo Naukowe : [recenzja] Zbigniew Goliński Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 605-614
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN z 4 listopada 1957 E. J. s. 615-618
Sprawozdanie z konferencji naukowej poświęconej twórczości Stanisława Wyspiańskiego Aniela Łempicka s. 618-625
Dyskusja nad zeszytem próbnym "Słownika polszczyzny XVI wieku" Maria Renata Mayenowa s. 626-632
W sprawie uwagi prof. Taszyckiego Tadeusz Kotarbiński Witold Taszycki s. 633-634