Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1976, Tom 67, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys problematyki sentymentalnej w powieściach Michała Dymitra Krajewskiego Irena Łossowska s. 3-25
Prelekcje paryskie - ale jakie? Wiktor Weintraub s. 27-44
Homo irrequietus : Nietzscheanizm w twórczości Wacława Berenta Ryszard Nycz s. 45-82
Twórczość Jana Brzękowskiego w świetle francuskich tendencji konstruktywistycznych Maria Korcala-Delaperrière s. 83-108
Od historii oświaty do historii literatury Kazimierz Cysewski s. 109-125
Leśmian : poezja przeczenia Michał Głowiński s. 127-172
Wspomnienia Artura Gruszeckiego s. 173-230
Istota teatru Henri Gouhier Maria Majewska-Kwiatkowska (tłum.) s. 231-258
Czym jest sytuacja dramatyczna? Étienne Souriau Barbara Labuda (tłum.) s. 259-282
Sytuacja dramatyczna a sytuacja społeczna Jean Duvignaud Renata Modrzewska-Węglińska (tłum.) s. 283-297
"Cezary Jellenta, estetyk i krytyk. Działalność w latach 1880-1914", Tomasz Lewandowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Rozprawy Literackie, t. 9, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, z prac Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, ss. 246 : [recenzja] Józef M. Dynak Tomasz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 299-307
"Potrety Polskich Pisarzy Współczesnych", redakor serii A. Bukowska, Warszawa 1972-74 : [recenzja] Paweł Dybel A. Bukowska (aut. dzieła rec.) s. 307-313
"Juliusz Słowacki wśród Czechów. (Zarys historycznobibliograficzny)", Jarmil Pelikán, Brno 1974, Universita J. E. Purkynĕ v Brnĕ, „Opera Univeresitatis Purkynianae Brunensis. Facultas Philosophica”, „Spisy University J. E. Purkynĕ v Brnĕ. Filosofická fakulta”, Nr 194, ss. 186, 2 nlb., 15 wklejek ilustr. + 1 wklejka metrykalna : [recenzja] Janina Teresa Lasecka Jarmil Pelikán (aut. dzieła rec.) s. 313-318
"Juliusz Słowacki wśród Czechów. (Zarys historycznobibliograficzny)", Jarmil Pelikán, Brno 1974; "Dramat polski na scenie czeskiej do otwarcia Teatru Narodowego", Jan Korzenny, Praha 1975, Státní pedagogické nakladatelství, Spisy Pedagogické fakulty v Ostravĕ, Nr 32, Pedagogická fakulta v Ostravĕ, ss. 122 + 20 wklejek ilustr. : [recenzja] Jiří Damborský Jan Korzenny (aut. dzieła rec.) Jarmil Pelikán (aut. dzieła rec.) s. 319-322
"Poetika básnických smerov v pol’skej a slovenskej poézii 20. storočia", Pavol Winczer, Bratislava 1974, Slovenská Akadémia Vied, Literárnovedný ústav, „Veda. Vydavatel’stvo Slovenskej Akadémie Vied”, ss. 176 : [recenzja] Krzysztof Krasuski Pavol Winczer (aut. dzieła rec.) s. 322-329
"O języku folkloru", Jerzy Bartmiński, Wrocław-Warszwa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXXII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 286 + errata na wklejce : [recenzja] Jadwiga Jagiełło Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 329-340
A. J. Greimasa semiotyka narracji Katarzyna Rosner s. 341-352
"Pushkin's Rhymes. A Dictionary", Thomas Shaw, Madison, Wisconsin 1974, The University of Wisconsin Press, ss. XLIV, 674 : [recenzja] Marian Jeżowski Thomas Shaw (aut. dzieła rec.) s. 352-359
"Literatura polska a literatury europejskie (związki i analogie)" (Warszawa, 27-29 października 1975) Alina Nowicka-Jeżowa s. 361-370
Zofia Makowiecka (30 stycznia 1917 - 21 czerwca 1975) [nekrolog] Zofia Stefanowska s. 371-375
Jean Fabre (13 grudnia 1904 - 25 sierpnia 1975) [nekrolog] Zygmunt Markiewicz s. 377-380
Aleksander Bereza (12 stycznia 1933 - 25 sierpnia 1975) [nekrolog] Jan Trzynadlowski s. 381-385
Jan Zygmunt Jakubowski (23 czerwca 1909 - 11 października 1975) [nekrolog] Andrzej Lam s. 387-391
"El Greco" czy po prostu "Caffè Greco"? Konrad Górski s. 395