Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 71
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1910, Tom 9, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów wymowy w wieku XVII i XVIII : (dokończenie) Michał Janik s. 1-51
Spis ocenionych książek, rozpraw i artykułów. s. 7-8
Geneza i dzieje "Śpiewów historycznych" Niemcewicza Władysław Jankowski s. 52-71
Z teki bibliograficznej Kazimierz Miaskowski s. 72-73
Wiersze niemiecko-polskie Alicja Simonówna s. 73-75
Polskie tłómaczenia i przeróbki Anakreonta Kazimierz Jarecki s. 75-81
Z dziejów satyry polskiej XVIII wieku Aleksander Brückner s. 81-82
Z młodych lat Kazimierza Brodzińskiego : (pobyt w Sulikowie w r. 1814) Bronisław Gubrynowicz s. 82-94
"Mowa o duchu klassyczności i romantyczności we względzie filozoficznym" (1822) Stanisław Wasylewski s. 94-97
Pisma Maurycego Mochnackiego Stanisław Szpotański s. 97-105
Trzy listy Franciszka Karpińskiego : (1792-1795) Franciszek Jaworski s. 106-109
Na odjazd Juliana Niemcewicza do Ameryki : (rok 1803) Aleksander Kraushar s. 110-113
Nieznany wiersz Aleksandra hr. Fredry Karol Badecki s. 113-122
"Un celèbre médecin polonais au XVI siecle J. Strussius", Włodzimierz Bugiel, Paris 1901 : [recenzja] Władysław Szumowski Włodzimierz Bugiel (aut. dzieła rec.) s. 123-125
"Literatura Aryańska w Polsce 1560-1660", Tadeusz Grabowski, Kraków 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 125-140
"Lament Chłopski na Pany", Józef Kallenbach, Lwów 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 140-142
"Polski głosiciel "stanu natury" z początku XVIII wieku", Tadeusz Sinko, Kraków 1909 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 142-145
"Satyry i Listy", Ignacy Krasicki, wyd. krytyczne Ludwika Bernaciego, Lwów 1908 : [recenzja] Juliusz Kleiner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 145-150
"Z dziejów satyry polskiej XVIII wieku", Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1909 : [recenzja] Władysław Jankowski Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 150-152
"Hellenizm Juliusza Słowackiego", Tadeusz Sinko, Kraków 1909 : [recenzja] Stanisław Schneider Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 152-156
"O Cypryanie Norwidzie. Próba charakterystyki", Adam Krechowiecki, Lwów 1909 : [recenzja] Marian Gawalewicz Adam Krechowiecki (aut. dzieła rec.) s. 156-161
"Nowiejszaja polskaja litieratura ot wozstanija 1863 goda do naszych dniej", T. I-II, A. J. Jacimirskij, Petersburg 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner A. J. Jacimirskij (aut. dzieła rec.) s. 161-167
"Powstanie listopadowe w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Uwagi historyczne i literackie", Jan Pietrzycki, Lwów 1909 : [recenzja] Bronisław Pawłowski Jan Pietrzycki (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Stanisława Wyspiańskiego Achilleis. Sceny dramatyczne", Karol Wróblewski, Lwów 1909 : [recenzja] Juliusz Kleiner Karol Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 170-172
Moderniści katoliccy Kościoła Lwowskiego w wieku XVI : (ciąg dalszy) Jan Fijałek s. 173-213
U świtu romantyzmu : I. Edward Lubomirski Stanisław Wasylewski s. 214-230
Przyczynki do genezy "Dziadów" wileńskich Wilhelm Bruchnalski s. 231-250
Antyk w "Królu-Duchu" : luźne uwagi Tadeusz Sinko s. 251-266
Notatki do dziejów teatru w dawnej Polsce Adam Fischer s. 267-291
Autor wiersza : "Na odjazd Niemcewicza" Ludwik Bernacki s. 291
Polonica w szwedzkiej literaturze Alfred Jensen s. 292-305
Nieznane wydanie tomu pierwszego "Poezyi" A. Mickiewicza (Wilno 1823) Józef Kallenbach s. 305-308
Jeszcze o "wężu saturnowym" Stanisław Schneider s. 308-309
Daty z lat szkolnych Augusta Bielowskiego Bronisław Czarnik s. 309-316
Najdawniejszy pomnik katechizmu polskiego Ludwik Bernacki s. 317-319
Tomasza Zana "Gryczane pierożki" : (kartka z nieznanych rękopisów) Marian Gawalewicz s. 319-337
List Tomasza Zana Kazimierz Kaczmarczyk s. 337-338
"Ze studyów porównawczych nad średniowieczną epiką : Berte aus grans pies w literaturach germańskich i romańskich", J. Reinhold, Kraków 1909 : [recenzja] Stanisław Stroński Joachim Reinhold (aut. dzieła rec.) s. 339-350
"Szkice z dziejów humanizmu w XV stuleciu", Czesław Bogdalski, Kraków 1909 : [recenzja] Tadeusz Sinko Czesław Bogdalski (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"Collectanea Biblioteki ordynacyi hr. Krasińskich. Nr. 1. Katechizm Brzeski 1553/1554 r.", wyd. i przedm. poprzedził Franciszek Pułaski, Warszawa 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 354-356
"Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen", Theodor Wotschke, Leipzig 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Theodor Wotschke (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Polskoje sławjanowiedienije konca XVIII i pierwoj czetwierti XIX st.", W. A. Francew, Praga 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Włodzimierz A. Francew (aut. dzieła rec.) s. 359-362
"Wspomnienia", T. I-II, Ambroży Grabowski, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków 1909 : [recenzja] Leszek Dziama Stanisław Estreicher (aut. dzieła rec.) Ambroży Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 362-367
"Studyów na Królem Duchem część pierwsza : Mistyka Słowackiego", Jan Gwalbert Pawlikowski, Warszawa 1909 : [recenzja] Józef Ujejski Jan Gwalbert Pawlikowski (aut. dzieła rec.) s. 367-389
"Władysław Nehring. Wspomnienie pośmirtne", Ignacy Chrzanowski, Adam Babiaczyk, Warszawa 1909 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Adam Babiaczyk (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 389-390
"Gerhart Hauptmann's Naturalismus und das Drama", Sigmund Bytkowski, Hamburg-Leipzig 1908 : [recenzja] Józef Kretz Zygmunt Bytkowski (aut. dzieła rec.) s. 390-396
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Tragedye" Ochina Juliusz Kleiner s. 397-418
Hieronim Morsztyn i jego rękopiśmienna spuścizna Maria Dynowska s. 419-441
Andrzej Towiański i Jan Andrzej Ram : kartka z historyi mistycyzmu religijnego w Polsce, w pierwszej połowie XIX w. Franciszek Rawita Gawroński s. 442-458
Romantyzm a krytyka dzisiejsza w Anglii Roman Dyboski s. 459-481
Kiedy Piotr Ciekliński tłumaczył "Potrójnego" z Plauta? Karol Badecki s. 482-484
Źródło "Nadobnej Pasqualiny" kwestyą otwartą Stanisław Turowski s. 484-490
W sprawie wiersza 366 "Fircyka w zalotach" Zabłockiego Franciszek Krček s. 490-491
Polonica w szwedzkiej literaturze Alfred Jensen s. 491-506
Dwie współczesne satyry na Mickiewicza i na romantyzm (1827) Stanisław Wasylewski s. 506-516
Imionniki Maryi Szymanowskiej Władysław Mickiewicz s. 516-532
Ślad Sannazara w Polsce Jan Czubek s. 533-538
Andrzej Towiański i Jan Andrzej Ram : materyały Franciszek Rawita Gawroński s. 538-557
Korespondencya S. Goszczyńskiego i współczesnych Hermina Fischówna s. 557-571
Cztery listy S. Goszczyńskiego do W. Pola Władysław Antoniewicz s. 571-578
"Biernata z Lublina Ezop", wyd. Ign. Chrzanowski, Kraków 1910 ; "Dyalog Palinura z Charonem", utwór Pseudo-Lukiana w tłumaczeniu Biernata z Lublina wyd. i przedm. poprzedził, Franciszek Pułaski, Warszawa 1909 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 579-587
"Katechizm Brzeski 1553/1554", wyd. i przedm. poprzedził Franciszek Pułaski, Warszawa 1908 : [recenzja] Aleksander Woyde Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 588-590
"Andrzej Frycz z Modrzewa o wychowaniu i szkole", Stanisław Kot, Lwów 1910 ; "Szkoła lewartowska. Z dziejów szkolnictwa aryańskiego w Polsce", Stanisław Kot, Lwów 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 590-591
'Der Protestantismus in Polen auf Grund der einheimischen Geschichtsschreibung dargestellt", Karl Völker, Leipzig 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Karl Völker (aut. dzieła rec.) s. 591-592
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Hektor, tragedya Franciszka Dyonizego Kniaźnina", Zygmunt Seweryn Polakowski, Złoczów 1910 : [recenzja] Wiktor Hahn Zygmunt Seweryn Polakowski (aut. dzieła rec.) s. 592-593
"Eleusis", T. V : "Rozprawy i wyznania Elsów o Juliuszu Slowackim", Kraków 1909 : [recenzja] Józef Ujejski s. 593-600
"Ze wspomnień", Ludwik Jenike, Warszawa 1910 : [recenzja] Marian Gawalewicz Ludwik Jenike (aut. dzieła rec.) s. 600-602
"Pogrobowiec romantyzmu. Rzecz o Stanisławie Wyspiańskim", Józef Kotarbiński, Warszawa 1909 : [recenzja] Przemysław Mączewski Józef Kotarbiński (aut. dzieła rec.) s. 603-623
P. St. Strońskiemu w odpowiedzi słów kilka Joachim H. Reinhold s. 624-631
Replika Stanisław Stroński s. 632-635
Odezwa Komisyi Literackiej Akademii Umiejętności. s. 636