Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1954, Tom 45, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O "Dziennikach" Stefana Żeromskiego Ewa Korzeniewska s. 1-43
Ksiądz z Cyryna Leonard Podhorski-Okołów s. 44-77
Jeszcze o tzw. "realizmie romantycznym" Maria Żmigrodzka s. 78-111
Jeszcze jedno nieporozumienie wokół liberalizmu : z powodu nowej publikacji prof. Chałasińskiego Maria Janion s. 112-142
Zagadnienie emendacji tekstów Mickiewicza Konrad Górski s. 143-211
Wydawcy Wielkiego Kancjonału Wrocławskiego z roku 1673 Aleksander Rombowski s. 212-234
Ignacego Krasickiego "Bajka o kapitule" i inne nieznane wiersze Mieczysław Klimowicz s. 235-240
Uwagi nad uwagami Tadeusz Mikulski s. 241-267
Nieznane listy Stanisława Trembeckiego w zbiorze Jabłonny Julian Platt s. 268-289
Ostatni list Trembeckiego Jan Kott s. 290-291
"Historia literatury polskiej od Średniowiecza do XIX wieku", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 4 nlb., 611, 1 nlb. : [recenzja] Bronisław Nadolski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 292-309
"Sielanka grecka", przełożyła Anna Świderkówna, opracował Jerzy Łanowski, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 80, s. XCVIII, 186; "Sielanki", Teokryt, przełożył i opracował Artur Sandauer, warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 122, 2 nlb. : [recenzja] Mieczysław Brożek Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) Jerzy Łanowski (aut. dzieła rec.) Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 309-316
"Pięć wieków doli chłopskiej w literaturze XII-XVI wieku. Materiały i szkice", Stanisław Czernik, Warszawa 1953, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 358, 2 nlb. : [recenzja] Lech Szczucki Janusz Tazbir Stanisław Czernik (aut. dzieła rec.) s. 316-318
"Satyry", Krzysztof Opaliński, opracował Lesław Eustachiewicz, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 147, s. LXII, 320 : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Lesław Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 319-324
"Postawa ideowa Ignacego Krasickiego po roku 1780", Roman Wołoszyński, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytut Badań Literackich PAN, Studia Historycznoliterackie, t. 19, s. 126, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Goliński Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 324-334
"Księga życia i śmierci. Wybór pism", Ryszard Berwiński, opracowała Maria Janion, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 425, 1 nlb. : [recenzja] Maria Olszaniecka Ryszard Berwiński (aut. dzieła rec.) Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 334-341
"„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego", Henryk Markiewicz, Kraków 1953, Wydawnictwo Literackie, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 293, 3 nlb. : [recenzja] Mirosława Puchalska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 341-345
Literatura okresu Romantyzmu i Pozytywizmu w wydaniach "Naszej Biblioteki" Alina Witkowska s. 345-355
"Publicystyka okresu Pozytywizmu. Wybór tekstów", opracował Teofil Wojeński, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, s. 198, 2 nlb.; "Humoreski z teki Worszyłły", Henryk Sienkiewicz, opracowała Alina Nofer, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 154, 2 nlb.; "Szkice węglem", Henryk Sienkiewicz, opracowała Alina Nofer, Wrocław 1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 105, 3 nlb.; "Mendel gdański", Maria Konopnicka, opracował Tadeusz Czapczyński, Wrocław 1954, wydanie trzecie uzupełnione, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, s. 34, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Tadeusz Czapczyński (aut. dzieła rec.) Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) Alina Nofer (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) Teofil Wojeński (aut. dzieła rec.) s. 355-363
Enrico Damiani (1892-1953) : wspomnienie pośmiertne Roman Pollak s. 364-367
Zjazd Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Maria Bokszczanin s. 368-370
Redakcja "Pamiętnika Literackiego" Łukasz Kurdybacha s. 371-374
Odpowiedź prof. Kazimierza Budzyka. Kazimierz Budzyk s. 374-380