Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 98
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1902, Tom 1, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcyi. s. 1
Erotyk Kochanowskiego : studyum Stanisław Windakiewicz s. 3-13
O satyrach Naruszewicza Ignacy Chrzanowski s. 14-23
Karpiński w Wiedniu : 1770-1771 Konstanty Maria Górski s. 24-43
Nieznane utwory francuskie Zygmunta Krasińskiego : (na podstawie autografów) Józef Kallenbach s. 44-51
Znaczniejsze teorye dramatu w literaturze polskiej : część pierwsza Piotr Chmielowski s. 52-69
Poezya polska nowego stulecia Edward Porębowicz s. 70-78
Kilka szczegółow z życia Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i jego rodziny Ferdynand Bostel s. 79-83
W sprawie pamiętnika Świętosława Orzelskiego Aleksander Hirschberg s. 83-84
Korespondencya Andrzeja Piotrkowczyka z Szymonowiczem Korneli Juliusz Heck s. 85-90
Pierwsze wydanie "Uwag" ks. Baki Jan Nitowski s. 91-92
Do życiorysu W. Reklewskiego Franciszek Krček s. 92-93
Przyczynki do życiorysu Antoniego Malczewskiego Henryk Kopia s. 93-98
Autografy Juliusza Słowackiego Bronisław Gubrynowicz s. 98-102
Rękopisy Zygmunta Krasińskiego Tadeusz Pini s. 102-108
Ossoliński i katedra języka i literatury polskiej na Uniwersytecie lwowskim Bronisław Czarnik s. 108-119
Kanonikat Piotra Skargi Ferdynand Bostel s. 120-138
Nieznany list Szymona Szymonowicza Wiktor Hahn s. 138-141
Listy Franciszka Wężyka z r. 1828-1831 z archiwum rodzinnego p. Zygmunta Łaszowskiego (jun.) Konstanty Wojciechowski s. 141-149
"Cywilizacya i język. Szkice z dziejów obyczajowości polskiej", Aleksander Brückner, Warszawa 1901 : [recenzja] Franciszek Krček Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Polska poezya średniowieczna", Stanisław Dobrzycki, Kraków 1900 ; "Studya nad średniowiecznem piśmiennictwem polskiem", Stanisław Dobrzycki, Kraków 1901 : [recenzja] Franciszek Krček Stanisław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 153-154
"Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki i odrodzenie. Ze wstępem o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego", T. I-II, Kazimierz Morawski, Kraków 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Kazimierz Morawski (aut. dzieła rec.) s. 154-158
"Biblioteka zapomnianych poetów i prozaików polskich XVI-XVIII", z. XI-XV, wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1900-1901 ; "Smutnoje wriemia w sowriemiennoj jemu polskoj litieraturie. I. 1605-1607", wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1900 ; "Biblioteka pisarzów polskich", nr 37-40, Kraków 1900-1901 ; "Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy podług rękopisu z r. 1532", oprac. i wyd. Bolesław Erzepki, Poznań 1900 ; "Średniowieczna historya naturalna", "Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin poprzedzony historyczna rozprawą o źródłach ", T. I-II, Józef Rostafiński, Kraków 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) Józef Rostafiński (aut. dzieła rec.) Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 158-166
"Pierwiastek ludowy w poezyi polskiej XIX. wieku. Studya porównawczo-literackie", Stanisław Zdziarski, Warszawa 1901 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Zdziarski (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Brodzińskiego Kazimierza Wspomnienia mojej młodości i inne urywki autobiograficzne", wyd. i wstępem opatrzył Józef Tretiak, Kraków 1901 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 169
"Ludwik Osiński i ówczesna krytyka literacka", Tadeusz Grabowski, Kraków 1901 ; "Michał Grabowski, jego pisma krytyczne i pojęcia polityczne", Tadeusz Grabowski, Kraków 1900 : [recenzja] Piotr Chmielowski Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 170-174
"Pisma Zygmunta Krasińskiego", T. I-IV, Warszawa 1901 : [recenzja] Tadeusz Pini Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Michał Wiszniewski i puścizna po im", Gabryel Korbut, Warszawa 1901 : [recenzja] Piotr Chmielowski Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Trylogia historyczna Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski. Szkic krytyczny", Stanisław Kozłowski, Warszawa 1900 ; "Sienkiewicz", Józefat Nowiński, Warszawa 1901 ; "Henryk Sienkiewicz w oświetleniu krytycznem", Piotr Chmielowski, Lwów 1901 ; "Introduction historique et archéologique à Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz", Orazio Marucchi, Paris 1900 ; "Die künstlerische und christlich-apologetische Bedeutung des Romans Quo Vadis von H. Sienkiewicz", Giovanni Semeria, Einsiedeln 1901 : [recenzja] Antoni Mazanowski Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Kozłowski (aut. dzieła rec.) Orazio Marucchi (aut. dzieła rec.) Józefat Nowiński (aut. dzieła rec.) Giovanni Semeria (aut. dzieła rec.) s. 176-184
"Młoda Polska w powieści, liryce i dramacie", Antoni Mazanowski, Kraków 1902 : [recenzja] Antoni Potocki Antoni Mazanowski (aut. dzieła rec.) s. 184-192
Erotyk Kochanowskiego. Studyum. III Stanisław Windakiewicz s. 193-209
Znakomitsi pisarze wieku XVII. I. Łukasz Opaliński Aleksander Brückner s. 210-223
O satyrach Naruszewicza Ignacy Chrzanowski s. 224-256
Z dziejów humanizmu w Polsce. I. Niemcy w uniwersytecie krakowskim w w. XV i XVI Jan Fijałek s. 257-264
O fraszce Jana Kochanowsiego: "Sen" Stanisław Zathey s. 264-265
Przyczynek do historyi plagiatów w piśmiennictwie polskim - Kto był autorem "Bylicy Świętojanskiej"? Hieronim Łopaciński s. 265-275
Najdawniejsze nasze felietony Piotr Chmielowski s. 275-279
Z pracowni poety Tadeusz Pini s. 279-293
Przyczynek do dziejów pierwszej ruskiej drukarni we Lwowie Ferdynand Bostel s. 294-303
Dwa dokumenty do dziejów katedry języka i literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim Bronisław Czarnik s. 303-317
"Prolegomena. Uwagi i szkice", Jerzy Żuławski, Lwów 1902 : [recenzja] Marian Massonius Jerzy Żuławski (aut. dzieła rec.) s. 318-323
"Encyklopedya staropolska illustrowana", T. I-II, Zygmunt Gloger, Warszawa 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Zygmunt Gloger (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Geschichte der polnischen Litteratur", Aleksander Brückner, Leipzig 1901 : [recenzja] Piotr Chmielowski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 325-338
"Psałterz Dawidów", (MikołajRej z Nagłowic), wyd. Stanisław Ptaszycki, Petersburg 1901 ; "Stanislawa Orzechowskiego Opowiadania Upadku przyszłego polskiego z r.1560", wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1901 ; "Scriptores rerum polonicarum tomus XVIII: Dyaryusze sejmowe z roku 1585", wyd. Aleksander Czuczyński, Kraków 1901 ; "Mowy pogrzebowe i przygodne", Fabian Birkowski, Warszawa 1901 : [recenzja] Aleksander Brückner Fabian Birkowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Czuczyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Ptaszycki (aut. dzieła rec.) Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 338-343
"Istoriko-litieraturnyja izsledowanija i matieriały", T. I, cz. 1-2, Włodzimierz Peretz, Petersburg 1900 ; "Zamietki i matierały dla istorii piesni w Rossii", Włodzimierz Peretz, Petersburg 1901 ; "Matieriały k istorii apokrifa i legendy", T. I-II, Włodzimierz Peretz, Petersburg 1901 : [recenzja] Jan Łoś Włodzimierz Peretz (aut. dzieła rec.) s. 343-347
"Wespazyan z Kochowa Kochowski. Studyum biograficzne", Jan Czubek, Kraków 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Czubek (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Bohdan Zaleski o sobie i współczesnych (na podstawie korespondencyi)", Adam Krechowiecki, Lwów 1901 : [recenzja] Józef Tretiak Adam Krechowiecki (aut. dzieła rec.) s. 349-350
"Józef Szujski jako poeta", Stanisław Tarnowski, Kraków 1901 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 350-351
"Dante Alighieri", Cezary Jellenta, Warszawa 1900 ; "Nowe życie", Dante Alighieri, tł. G. Ehrenberg, Warszawa 1902 : [recenzja] Edward Porębowicz Dante Alighieri (aut. dzieła rec.) Gustaw Ehrenberg (aut. dzieła rec.) Cezary Jellenta (aut. dzieła rec.) s. 351-357
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1901 Edward Dubanowicz Stanisław Kossowski s. 358-368
Literatura Piękna. s. 360-368
Panu Antoniemu Potockiemu w odpowiedzi na recenzyę książki p. t. "Młoda Polska w powieści, liryce i dramacie" Antoni Mazanowski s. 369-372
Przedmiot i metoda historyi literatury polskiej Henryk Struve s. 373-378
Sejmiki literackie w dobie romantyzmu : (o noworocznikach i almanachach literackich w pierwszej połowie XIX w.) Antoni Potocki s. 379-411
Nieznane utwory francuskie Zygmunta Krasińskiego : (na podstawie autografów) : (dokończenie) Józef Kallenbach s. 412-420
Z dziejów humanizmu w Polsce. II. Krzycki przeciw Lutrowi w Rzymie : (kilka uwag z powodu wydań rzymskich dzieł A. Krzyckiego 1524. i 1527. r.) Jan Fijałek s. 421-432
Geneza powieści Kochanowskiego: "Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary" Stanisław Dobrzycki s. 432-438
Zaginiona książka Jana Ursina Józef Rostafiński s. 439-440
Przyczynek do genezy "Pijaństwa" i "Żony modnej" Krasickiego Ignacy Chrzanowski s. 440-442
Notatki do Brodzińskiego Henryk Kopia s. 443-445
Przyczynek do genezy "Romantyczności" Mickiewicza Emil Petzold s. 446-448
Listy polskie śląskie z XVI wieku. s. 449-469
"Historya literatury polskiej", T. I-V, Stanisław Tarnowski, Kraków 1900 ; [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 470-477
"Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej", cz. II, Aleksander Brückner, Kraków 1901 : [recenzja] Franciszek Krček Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 477-479
"Marco Beneventano, Kopernik, Wapowski a najstarsza karta geograficzna Polski", L. A. Birkenmajer, Kraków 1901 : [recenzja] Jan Fijałek Ludwik Antoni Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 479-482
"Mikołaj Rej's "Wizerunek" und dessen Verhaltniss zum "Zodiacus vitae" des Marcellus Palingenius", Johannes Pyszkowski, Kraków 1901 : [recenzja] Władysław Dropiowski Jan Pyszkowski (aut. dzieła rec.) s. 482-484
"Pierwsze ślady zajęcia się twórczością ludową w literaturze polskiej XIX. wieku (1800-1818)", Władysław Dropiowski, Rzeszów 1900 : [recenzja] Henryk Ułaszyn Władysław Dropiowski (aut. dzieła rec.) s. 484-486
"Poszukiwanie literackie", Antoni Potocki, "Ateneum", II, 1901 ; "Mickiewicza wiersz domniemany, wiersz wątpliwy i wiersz zapomniany", Wiktor Gomulicki, "Gazeta polska", 1901, nr 221-222 ; "Wiersze Mickiewiczowi przypisywane", Stanisław Zdziarski, "Przegląd powszechny", I, 1899 ; "Czy to nie jest piosnka A. Mickiewicza?", Franciszek Rawita-Gawroński, "Słowo polskie", 1899, nr 110-111 : [recenzja] Tadeusz Pini Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) Franciszek Rawita-Gawroński (aut. dzieła rec.) Stanisław Zdziarski (aut. dzieła rec.) s. 486-491
"Pamiętnik", Juliusz Słowacki, Warszawa 1901 ; "Nieznane listy J. Sł.", podał Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", I, 1902 ; "Słowacki i Ujejski", Leopold Méyet, "Gazeta lwowska", 1901, nr 288-290 ; "Słowacki o Anhellim", Leopold Méyet, "Gazeta lwowska", 1902, nr 119-122 ; "Przegląd pism pośmiertnych J. Słowackiego", Jan Wilkosz, Kraków 1902 ; "Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 1899", Wiktor Hahn, Lwów 1901 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Leopold Méyet (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) Jan Wilkosz (aut. dzieła rec.) s. 491-494
"Sienkiewicz jako feljetonista. Zapomniane kartki z teki Litwosa : (1873-1883)", Ferdynand Hoesick, Warszawa 1902 : [recenzja] Antoni Mazanowski Ferdynand Hoesick (aut. dzieła rec.) s. 494-499
Słowacki i nowa sztuka : (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studyum krytyczno-porównawcze", Ignacy Matuszewski, Warszawa 1902 : [recenzja] Edward Porębowicz Ignacy Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 499-501
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1901 : (ciąg dalszy) Edward Dubanowicz Stanisław Kossowski s. 502-537
Z dziejów dawnego teatru polskiego Aleksander Brückner s. 539-556
Stanisław i Jan Koźmianowie Stanisław Tarnowski s. 557-569
Znaczniejsze teorye dramatu w literaturze polskiej : część druga Piotr Chmielowski s. 570-611
Miscelanea średniowieczne Aleksander Brückner s. 612-614
Z dziejów humanizmu w Polsce. III. Wydawcy rzymscy dziełka Krzyckiego "O ucisku Kościoła" i jego znaczenie Jan Fijałek s. 615-622
Podania we "Flisie" Klonowicza Władysław Jankowski s. 623-628
O rzekomym wpływie Lipsiusa na Burskiego Franciszek Krček s. 628
Stanisław August Poniatowski tłumaczem Szekspira Ludwik Bernacki s. 629-632
Motywy Mickiewiczowskie. I-II Emil Petzold s. 632-634
Pierwiastek balladyczny w "Konradzie Wallenrodzie" Henryk Galle s. 634-640
Nieznany list Juliusza Słowackiego, do ks. Adama Czartoryskiego Józef Tretiak s. 640-654
Z korespondencyi Stefana Witwickiego Władysław Dropiowski s. 655-656
Autobiografia Bronisława Trętowskiego Antoni Marian Kurpiel s. 657-660
"Teatr ludowy w dawnej Polsce", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1902 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 661-670
"Księga pamiątkowa ku uczczeniu 25-letniej działalności nauczycielskiej w uniwersytecie lwowskim radcy dworu prof. dra Ludwika Ćwiklińskiego, wydana przez przyjaciół i byłych uczniów", Lwów 1902 : [recenzja] Ignacy Chrzanowski s. 670-671
"Sriedniewiekowyja zapadnojewropiejskija powiesti w russkoj i sławianskich litieraturach", S. L. Ptaszycki, Petersburg 1902 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław L. Ptaszycki (aut. dzieła rec.) s. 671-673
"Goffred, abo Jeruzalem Wyzwolona Torquata Tassa", przekł. Piotr Kochanowski, wyd. Lucyan Rydel, Kraków 1902 : [recenzja] Aleksander Brückner Piotr Kochanowski (aut. dzieła rec.) Lucjan Rydel (aut. dzieła rec.) Torquato Tasso (aut. dzieła rec.) s. 673
"Pierwszy występ literacki Hipacyusza Pocieja", Cyryl Studziński, Lwów 1902 : [recenzja] Aleksander Brückner Cyryl Studziński (aut. dzieła rec.) s. 674
"Nienawiść wyznaniowa za Zygmunta III. Szkic obyczajowy i literacki", Aleksander Brückner, "Przew. nauk. i liter. we Lwowie", XXX, 1902 : [recenzja] Jan Fijałek Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 674-677
"Ignacy Krasicki. Charakterystyka w ramach szkicu biograficznego", Józef Tretiak, "Biblioteka warszawska", IV, 1901 : [recenzja] Antoni Marian Kurpiel Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 677-681
"Kornel Ujejski (1824-1893?). W dodatku garść listów Ujejskiego, Szajnochy i Bohdana Zaleskiego", Kazimierz Wróblewski, Lwów 1902 : [recenzja] Tadeusz Pini Kazimierz Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 682-685
"Stosunek Zacharyasza Wernera do literatury polskiej z uwzględnieniem "Wandy" Wężyka", Michał Magiera, Wadowice 1902 : [recenzja] Tadeusz Pini Michał Magiera (aut. dzieła rec.) s. 682
"Najnowsze prądy w poezyi naszej", Piotr Chmielowski, Lwów -Warszawa 1901 ; "Dramat Polski doby najnowszej", Piotr Chmielowski, Lwów 1902 : [recenzja] Edward Porębowicz Piotr Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 685-689
"Stanisław Wyspiański studyum literackie", Antoni Potocki, Kraków 1902 : [recenzja] Piotr Chmielowski Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) s. 689-693
Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1901 Edward Dubanowicz Stanisław Kossowski s. 694-711
Literatura krytyczna. s. 712-728