Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1948, Tom 38

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mickiewicz w szkole klasycznej Wacław Borowy s. 9-45
"Zima miejska" Mickiewicza Wacław Kubacki s. 46-71
O pierwszych balladach Mickiewicza Czesław Zgorzelski s. 72-149
Uwagi o "Grażynie" Konrad Górski s. 150-169
"Grażyna" - "Konrad Wallenrod" - "Dziady" w opracowaniach czeskich Marian Szyjkowski s. 170-190
Tak zwany "Heinrech" w autografie "Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego" Adama Mickiewicza Stanisław Łempicki s. 191-238
Wielkość i oryginalność "Pana Tadeusza" Julian Krzyżanowski s. 239-264
Analiza porównań w "Panu Tadeuszu" Tadeusz Dworak s. 265-297
Czynniki gawędowe w poezji Mickiewicza Zofia Szmydtowa s. 298-334
Mickiewicz a Dante Zygmunt Sitnicki s. 335-373
Drobiazgi Mickiewiczowskie Wacław Borowy s. 374-398
To osjaniczne "Ballad i Romansów Barbara Majewska s. 399-401
Przeoczone źródło "Dziadów" części IV Leonard Podhorski-Okołów s. 402-410
Z zagadnień składni Mickiewicza i Słowackiego Juliusz Kleiner s. 411-417
"Konferderaci Barscy" Adama Mickiewicza w uzupełnieniu Tomasza Olizarowskiego Wiktor Hahn s. 418-428
Malarz Sprawy Walenty Wańkowicz : (życiorys) Zofia Ciechanowska s. 429-475
Dzieciństwo wróżebne Mickiewicza w biografii Antoniego Małeckiego Stefan Kawyn s. 476-485
Zapomniany pomniczek Mickiewicza Zdzisław Libera s. 486-489
Rękopisy ze spuścizny po Zofii Malewskiej Juliusz Saloni s. 490-506
Listy Jana Czeczota do Konstantego Tyszkiewicza (1844-46) Zofia Krzyżanowska s. 507-521
Kult A. Mickiewicza we Lwowie w latach 1939-1941 : (notatka sprawozdawcza) Jan Rogowski s. 522-532
Mickiewicziana w czasopismach polskich 1944-1947 : (zestawienie bibliograficzne) Maria Grabowska s. 533-550
G. R. Noyes i jego przekład Mickiewicza Julian Krzyżanowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) George Rapall Noyes (aut. dzieła rec.) s. 551-556
Poezje Mickiewicza w przekładach rosyjskich Julian Krzyżanowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) M. F. Rylski (aut. dzieła rec.) B. A. Turganow (aut. dzieła rec.) s. 556-562
"Dziady" w przekładzie Beneszicia Marian Jakóbiec Julije Beneszić (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 562-566
Na marginesie szwedzkich przekładów "Pana Tadeusza" Zbigniew Folejewski Alfred Jensen (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) E. Weer (aut. dzieła rec.) s. 567-573
Od Redakcji [Sprostowanie nadesłane przez Prof. Dr Konrada Górskiego]. Konrad Górski s. 574-575