Tytuł Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern Europe
ISSN 2353-5709
Wydawca Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Inne tytuły
Udostępnij
Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern Europe
2013, Tom 1