Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego w skrócie CITTRFUŚ jest organizacją rynkowego wdrażania dorobku naukowo-badawczego Uniwersytetu Śląskiego, organizowania działań komercyjnych oraz wspierania strategicznych inwestycji związanych z ekonomiczno-społecznym rozwojem Uczelni we współpracy z instytucjami samorządowymi, finansowymi, edukacyjnymi, naukowymi i otoczeniem biznesu (regionalnym, krajowym i zagranicznym).