Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiegojest trzecim co do liczby studentów (po WZ UW i WDiNP UW) i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. WPiA UW umożliwia kształcenie na kierunkach:

prawo – w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

administracja – w formie niestacjonarnej

prawo finansowe i skarbowość – w formie niestacjonarnej