Misją Międzynarodowego Forum Kobiet jest promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet oraz kreatywności kobiet zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i osobistej. Forum wspiera kobiety, które wyróżniają się przedsiębiorczością, podejmują wyzwania współczesności oraz przyczyniają się do zmiany wizerunku kobiety w społeczeństwie

Międzynarodowe Forum Kobiet jest Stowarzyszeniem Kobiet Nauki i Biznesu przy SGH. MFK liczy obecnie nieco ponad 130 członkiń - głównie kobiet prowadzących swoje własne firmy, a także tych, które piastują stanowiska kierownicze w różnych przedsiębiorstwach. Mamy też w swoim gronie kobiety będące pracownikami naukowymi wyższych uczelni.