212 wydawnictwa

Lista wydawnictw

A Agencja Managerska VIP for You Rynek - Społeczeństwo - Kultura
Akademia Ignatianum w Krakowie Journal of Preschool and Elementary School Education Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Aspekty Muzyki
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie Edukacja Humanistyczna
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Sztuka i Dokumentacja
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
Artur Andrzejuk / Naukowe Towarzystwo Tomistyczne Rocznik Tomistyczny
B Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy
Bitik - Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich Almanach Karaimski Awazymyz : pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów
C Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” Salvatoris Mater
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego Political Preferences Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
Centrum Oświatowo-Dydaktyczne - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum Studia Ełckie
Copernicus Center Press Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
D Dialog i Współpraca Obyczaje : magazyn międzynarodowy
F Federacja Bibliotek Kościelnych Fides Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych
Fundacja "Dzieci Niczyje Dziecko Krzywdzone : teoria, badania, praktyka
Fundacja "Historia pro Futuro Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa
Fundacja Historii Filozofii Polskiej Rocznik Historii Filozofii Polskiej
Fundacja im. Rafała Taubenschlaga The Journal of Juristic Papyrology
Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej Człowiek w Kulturze
Fundacja Naukowa Katolików "Eschaton Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki Rocznik Samorządowy
Fundacja Pedagogium Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)
G Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość
Gdańskie Towarzystwo Naukowe Rocznik Gdański
I Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Contributions in New World Archaeology
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Studia Archeologiczne The Journal of Juristic Papyrology Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
Instytut Badań Gospodarczych Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego Diametros
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk Analecta : studia i materiały z dziejów nauki Medycyna Nowożytna : studia nad historią medycyny Organon Rozprawy z Dziejów Oświaty
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] Polska 1944/45 – 1989 Rocznik Lituanistyczny Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych Roczniki Historyczne Studia Źródłoznawcze. Commentationes
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy - Uniwersytet Zielonogórski Problemy Profesjologii
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk Socjolingwistyka
Instytut Kaszubski Acta Cassubiana
Instytut Lotnictwa Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego Musicology Today
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego Political Preferences Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
Instytut Pamięci Narodowej Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 Pamięć i Sprawiedliwość Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego Pogranicze. Polish Borderland Studies
Instytut Polsko-Rosyjski Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
Instytut Rozwoju Miast Problemy Rozwoju Miast
Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego Wschodnioznawstwo
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Kultura i Społeczeństwo
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej
K Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej International Journal of Management and Economics Kobieta i Biznes : akademicko-gospodarcze forum
Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ
Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk Kultura i Społeczeństwo
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
Księgarnia św. Jacka Sp. z o. o. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea
KulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej Turystyka Kulturowa
Kuria Arcybiskupia w Białymstoku Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
Kuria Diecezjalna Białystok Rocznik Teologii Katolickiej
L Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego Dydaktyka Informatyki
Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
M Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zarządzanie Publiczne
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Problemy Współczesnej Pedagogiki
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna Mazowieckie Studia Humanistyczne
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu Mazowieckie Studia Humanistyczne
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie MAZOWSZE Studia Regionalne
Mazowieckie Towarzystwo Naukowe Rocznik Mazowiecki
Mazowieckie Towarzystwo Naukowe w Warszawie Rocznik Mazowiecki
Międzynarodowe Forum Kobiet Kobieta i Biznes : akademicko-gospodarcze forum
Międzywydziałowe Koło Awangardy Filozoficzno-Naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
Musicology Section of the Polish Composers' Union Musicology Today
Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie Rocznik Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
Muzeum Historii Kielc Studia Muzealno-Historyczne
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy Almanach Muzealny
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
Muzeum Mazowieckie w Płocku Nasze Korzenie Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Muzeum Narodowe w Kielcach Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
Muzeum Niepodległości w Warszawie Niepodległość i Pamięć
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Studia Lednickie
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
N Naczelna Rada Adwokacka Palestra
Narodowy Instytut Dziedzictwa Informator Archeologiczny : badania Kurier Konserwatorski Ochrona Zabytków Spotkania z Zabytkami
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Muzealnictwo
O Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
Ośrodek Badań Filozoficznych Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN Obyczaje : magazyn międzynarodowy
Ośrodek "Pamięć i Przyszłość Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
P Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Społeczeństwo. Edukacja. Język
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Wrocławski Przegląd Teologiczny
Płocki Instytut Wydawniczy Studia Płockie
Politechnika Gdańska Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka / Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice
Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
Polska Akademia Umiejętności Contributions in New World Archaeology Prace Komisji Historii Nauki PAU
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata Sztuka Ameryki Łacińskiej / Arte de la América Latina Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Bосточной Европы / Art of Eastern Europe
Polskie Stowarzyszenie Badań Japonistycznych Analecta Nipponica
Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich TransCanadiana
Polskie Towarzystwo Historyczne Rocznik Lubelski
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Skarżysku-Kamiennej Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Forum Oświatowe Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne Problemy Profesjologii
Polskie Towarzystwo Retoryczne Res Rhetorica
Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego Hereditas Monasteriorum
Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Doctrina. Studia społeczno-polityczne
PRET" S. A. Zarządzanie Zmianami : zeszyty naukowe
Pro Scientia Publica Ogrody Nauk i Sztuk
Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe Przegląd Pruszkowski
R Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Radzyński Rocznik Humanistyczny
Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej Rocznik Kolbuszowski
S Sekcja Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawskie Studia Pastoralne
Siedleckie Towarzystwo Naukowe Szkice Podlaskie
Społeczna Akademia Nauk Pedagogika Rodziny Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury” Barbarzyńca. Pismo Antropologiczne
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie Rocznik Chojeński
Stowarzyszenie Idōkan Polska Ido Movement for Culture : journal of martial arts anthropology : theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology of martial arts, combat sports Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja]
Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko Przestrzeń Społeczna (Social Space)
Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce Biblioteka Teologii Fundamentalnej
Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Studenckie Zeszyty Naukowe
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Kultura Popularna
T Towarzystwo Miłośników Torunia Rocznik Toruński
Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra Komunizm: system – ludzie – dokumentacja
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego Seminare. Poszukiwania naukowe
Towarzystwo Naukowe Płockie Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
Towarzystwo Naukowe Warszawskie Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego Rocznik Mińsko-Mazowiecki
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu Rocznik Przemyski
U Uczelnia Jana Wyżykowskiego Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu humanistica 21
University of Warsaw. Centre of Antitrust and Regulatory Studies Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Rosyjskiej Studia Ukrainica Posnaniensia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie Studia Europaea Gnesnensia
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Acta Medicorum Polonorum
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Forum Bibliotek Medycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Uniwersytet Opolski Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica Labor et Educatio Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Przedsiębiorczość - Edukacja Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Uniwersytet w Białymstoku. Katedra Teologii Katolickiej Rocznik Teologii Katolickiej
Uniwersytet Warszawski Acta Philologica Applied Linguistic Papers Etyka Filozofia Nauki Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik Polish Archaeology in the Mediterranean Problemy Zarządzania Przegląd Środkowo-Wschodni Studia i Materiały Archeologiczne Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs
Uniwersytet Warszawski. Instytut Archeologii Studia i Materiały Archeologiczne
Uniwersytet Wrocławski Tematy z Szewskiej Wychowanie w Rodzinie Zeszyty Etnologii Wrocławskiej
Uniwersytet Wrocławski. University of the Third Age The Journal of Education, Culture and Society
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis Folia Iuridica Wratislaviensis
Uniwersytet Zielonogórski Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)
V VERBINUM Nurt SVD
W Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity w Wadowicach Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny
Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela Studia Redemptorystowskie
Wieluńskie Towarzystwo Naukowe Rocznik Wieluński
Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne Studia Włocławskie
Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego Przegląd Historyczno-Wojskowy
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Przegląd Historyczno-Wojskowy
Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Managerial Economics Studia Humanistyczne AGH
Wydawnictwo Adam Marszałek Historia Slavorum Occidentis Kultura i Edukacja The Copernicus Journal of Political Studies
Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Civitas Hominibus : rocznik filozoficzno-społeczny Homo Politicus : rocznik politologiczny Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze Kultura i Wychowanie Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka Media, Kultura, Społeczeństwo
Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Media i Społeczeństwo : medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów
Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o. Język - Szkoła - Religia
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia
Wydawnictwo DiG Przegląd Historyczny
Wydawnictwo Fundacji Hereditas Spotkania z Zabytkami
Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła
Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Edukacyjna Analiza Transakcyjna Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury Prace Naukowe. Kultura Fizyczna Prace Naukowe. Pedagogika
Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Archiwum Literackie Biuletyn Polonistyczny Kwartalnik Historii Prasy Polskiej Literary Studies in Poland Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Scripta Biblica et Orientalia Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL The Biblical Annals Verbum Vitae
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku Ars inter Culturas Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy Polilog. Studia Neofilologiczne Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska Słupskie Studia Historyczne Świat Tekstów. Rocznik Słupski
Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Rocznik Teologiczny Studia z Teorii Wychowania
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Forum Oświatowe Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej
Wydawnictwo Naukowe im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Podstawy Edukacji
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza Peitho : examina antiqua
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Biblioteka Rocznik Integracji Europejskiej Studia Kulturoznawcze Studia Rossica Posnaniensia Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Collectanea Theologica Colloquia Litteraria Forum Pedagogiczne Ius Matrimoniale Kwartalnik Prawa Publicznego Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny Saeculum Christianum : pismo historyczne Series Byzantina Studia Ecologiae et Bioethicae Studia Katechetyczne Studia Philosophiae Christianae Studia Prymasowskie Studia Psychologica Studia Theologica Varsaviensia Studia nad Rodziną Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne Załącznik Kulturoznawczy Zeszyty Prawnicze
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Logika Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty Bulletin of Geography. Socio-Economic Series Historia i Polityka Rocznik Toruński
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica Analiza i Egzystencja Annales Neophilologiarum Autobiografia. Literatura. Kultura. Media Colloquia Theologica Ottoniana Ekonomiczne Problemy Turystyki Ekonomiczne Problemy Usług Folia Oeconomica Stetinensia Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu) Nowa Krytyka Pedagogika Szkoły Wyższej Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Rocznik Komparatystyczny Studia Językoznawcze Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Cahiers ERTA Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne Język - Szkoła - Religia Miscellanea Anthropologica et Sociologica Niepełnosprawność Panoptikum Studia Germanica Gedanensia
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców Annales. Etyka w życiu gospodarczym Biuletyn Szadkowski Biuletyn Uniejowski Collectanea Philologica Czytanie Literatury : łódzkie studia literaturoznawcze Ekonomia Międzynarodowa Finanse i Prawo Finansowe Przegląd Nauk Historycznych Przegląd Socjologii Jakościowej Replay. The Polish Journal of Game Studies Studia Ceranea : journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Acta Humana Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio F Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia Archeologia Polski Środkowowschodniej Etnolingwistyka Res Historica Studia Iuridica Lublinensia
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Edukacja - Technika - Informatyka Polityka i Społeczeństwo Tematy i Konteksty
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Chowanna Cieszyński Almanach Pedagogiczny ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura Ecumeny and Law Folia Philosophica Forum Lingwistyczne Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa Język Artystyczny Linguarum Silva Logopedia Silesiana Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media Philosophy and Canon Law Postscriptum Postscriptum Polonistyczne Prawne Problemy Górnictwa Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego Przekłady Literatur Słowiańskich Review of International American Studies Romanica Silesiana Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze Scripta Classica Silesian Journal of Legal Studies Studia Artystyczne Studia Etnologiczne i Antropologiczne Studia Politicae Universitatis Silesiensis Theory and Practice of Second Language Acquisition Wartości w muzyce Wieki Stare i Nowe Zoophilologica. Polish Journal of Animals Studies Śląskie Studia Polonistyczne Średniowiecze Polskie i Powszechne
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Elpis Studia Podlaskie
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Acta Neophilologica Acta Polono-Ruthenica Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum Civitas et Lex Echa Przeszłości Forum Teologiczne Humanistyka i Przyrodoznawstwo Media – Kultura – Komunikacja Społeczna Meritum Olsztyn Economic Journal Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Prace Językoznawcze Prace Literaturoznawcze Przegląd Wschodnioeuropejski Studia Prawnoustrojowe Studia Warmińskie
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego Studia Rossica Gedanensia
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Sztuka i Filozofia / Art and Philosophy
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin Studies in Modern Languages and Literature
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Colloquium
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego Pisma Humanistyczne
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego The Journal of Juristic Papyrology
Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie Kultura - Media - Teologia
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje Security Dimensions and Socio-Legal Studies Security Dimensions. International & National Studies Zeszyt Naukowy
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne Ante Portas. Studia nad bezpieczeństwem
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana
Wyższa Szkoła Humanitas. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Rocznik Prasoznawczy
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Roczniki Administracji i Prawa Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Studia Humana
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni Zeszyty Gdyńskie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Zarządzanie. Teoria i Praktyka
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie Rocznik Mazowiecki Rocznik Żyrardowski
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej Studia Elbląskie
Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów Studia Salvatoriana Polonica
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach Kieleckie Studia Teologiczne
Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi Łódzkie Studia Teologiczne
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów Sympozjum
Z Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej Kronika Zamkowa. Roczniki
Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej Kronika Zamkowa
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
Ł Łódzkie Towarzystwo Naukowe Prace Polonistyczne / Studies in Polish Literature Przegląd Socjologiczny / Sociological Review