Znaleziono 5 artykułów

Robert Alberski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Robert Alberski Waldemar Wojtasik s. 9-10
Proces zmiany lojalności wyborczej w Polsce w latach 2005-2009 Robert Alberski s. 23-37
Zadowolenie z działalności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ocena poziomu reprezentacji interesów przez władze samorządowe Robert Alberski s. 33-46
Dylematy Wyborcy : czynniki wpływające na zachowania wyborcze w kampanii prezydenckiej i samorządowej w 2010 roku Robert Alberski s. 79-99
Wybrane czynniki wpływające na decyzje wyborców w elekcji parlamentarnej w 2011 roku Robert Alberski s. 91-107