Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Augustyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wysiłek mobilizacyjny województwa płockiego na tle innych województw prawobrzeżnych w okresie powstania listopadowego Krzysztof Augustyniak s. 47-56
Straż Bezpieczeństwa w województwie płockim w pierwszym okresie powstania listopadowego Krzysztof Augustyniak s. 75-88
Pismo Naczelnego Dowódcy Siły Zbrojnej Województwa Płockiego do Komisji Województwa Płockiego z dnia 12 lutego 1831 r. Krzysztof Augustyniak s. 145-148