Znaleziono 2 artykuły

Mariusz Ausz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obyczaje i obrzędy religijne Rosjan w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku w opisach cudzoziemców Mariusz Ausz s. 67-81
Międzynarodowa konferencja naukowa "Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej" - Kazimierz Dolny, 15-17 X 2007 Mariusz Ausz s. 191-193