Znaleziono 4 artykuły

Joanna Błach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koszty zastosowania innowacji finansowych w działalności przedsiębiorstwa - identyfikacja problemu Joanna Błach s. 23-32
Innowacyjne mechanizmy finansowania nowych technologii Joanna Błach s. 41-51
Instrumenty strukturalizowane w strategii finansowania przedsiębiorstwa Joanna Błach s. 131-149, 225
Percepcja ryzyka płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego Joanna Błach Maria Gorczyńska Monika Wieczorek-Kosmala s. 218-228