Znaleziono 1 artykuł

Anna Bagieńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena zarządzania wiedzą przez pryzmat wydatków na kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników Anna Bagieńska s. 439-447