Znaleziono 2 artykuły

Alicja Balcerak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trening refleksyjnego uczenia się we wspomaganiu rozwoju organizacji Alicja Balcerak s. 13-19
Symulacja interaktywna we wspomaganiu rozwoju organizacji Alicja Balcerak s. 335-346