Znaleziono 2 artykuły

Ewa Banasiewicz-Ossowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tożsamość społeczno-kulturowa młodych Żydów wrocławskich Ewa Banasiewicz-Ossowska s. 53-64
Przekraczanie granic - przenikanie kultur Monika Łaszkiewicz Ewa Banasiewicz-Ossowska (aut. dzieła rec.) s. 287-289