Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Barczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziennikarz w czasach Polski Ludowej : podobieństwa między wizerunkiem rzeczywistym i filmowym = A journalist at the time of PRL. The similarities between the real image and movies Agnieszka Barczyk s. 61-72
Charakterystyka teleturniejów emitowanych w polskiej telewizji publicznej Agnieszka Barczyk s. 90-102
Filmowa reprezentacja weryfikacji w środowisku dziennikarskim Agnieszka Barczyk s. 220-226
Internetowy talk-show – odmiana rodzajowa czy nowy gatunek? : charakterystyka programu "20 m2" Łukasza Agnieszka Barczyk s. 255-270