Znaleziono 4 artykuły

Piotr Bartkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego Piotr Bartkowiak Marcin Borkowski s. 5-20
Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście rozwoju potencjału innowacyjności Piotr Bartkowiak Jacek Jóźwiak s. 281-293
Determinanty innowacyjności komercyjnych domów seniora Piotr Bartkowiak Marcin Boruta s. 443-455
Innowacyjność w działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwami komunalnymi Piotr Bartkowiak s. 455-464