Znaleziono 4 artykuły

Karolina Bartos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach zachowań konsumentów Karolina Bartos s. 15-23
Wizualizacja danych jako medium komunikacji gospodarczej w dobie społeczeństwa informacyjnego Karolina Bartos s. 159-168
Association rules in the study of consumer behaviour Karolina Bartos s. 279-286
Pozyskiwanie wiedzy z danych za pomocą sieci neuronowych Karolina Bartos s. 339-346