Znaleziono 1 artykuł

Adam Bednarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się struktur organizacyjnych w systemie gospodarczym Polski w świetle prakseologii i teorii kratyzmu Adam Bednarski s. 221-229