Znaleziono 13 artykułów

Halina Bejger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja rodzinno-prawna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Halina Bejger s. 57-76
Problematyka sieroctwa w polskiej literaturze dziecięcej Halina Bejger s. 75-96
Helplines in Poland as intervention help for children and young people in crisis situations Halina Bejger s. 87-101
Seniorzy w polskiej polityce społecznej Halina Bejger s. 129-139
Instytucjonalne formy opieki nad dziećmi do lat 3 w polskim systemie pomocy społecznej Halina Bejger s. 139-152
Zmiany w polskim systemie opieki nad dzieckiem po roku 2000. Halina Bejger s. 151-164
"Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce pedagogicznej", Marta Kulesza, Warszawa 2017 : [recenzja] Halina Bejger Marta Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Sprawozdanie z II konferencji samorządowców i zarządzających szkołami, Depułtycze Królewskie, 14 - 15 IX 2017 r. Halina Bejger s. 189-191
Recenzja książki: "Niedostosowanie społeczne. Teorie i doświadczenia", red. H. Bejger, R. Kartaszyńska, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm 2014 Małgorzata Łobacz Halina Bejger (aut. dzieła rec.) Renata Kartaszyńska (aut. dzieła rec.) s. 221-224
Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Socjalno-Pedagogicznej „Ɓідповідалъне ставленняя до здоров’я: теоріа та технологіі” Łuck, 09-10 VI 2011 r. Halina Bejger s. 221-223
Recenzja książki: "Problemy osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie", red. H. Bejger, M. Łobacz, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2014 Paweł Skrzydlewski Halina Bejger (aut. dzieła rec.) Małgorzata Łobacz (aut. dzieła rec.) s. 225-227
Sprawozdanie z konferencji „Socjalno-pedagogiczne i medyczno-psychologiczne wspieranie rozwoju osobowości w ontogenezie”, Brześć 15-16.04.2015 r. Halina Bejger s. 239-241
Sprawozdanie z V międzynarodowego seminarium naukowego dla studentów „Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze”, Chełm 7.05.2015 r. Halina Bejger s. 243-244