Znaleziono 3 artykuły

Eleonora Bergman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia budowy miasta Bieżunia Eleonora Bergman s. 15-44
Drewniana synagoga : z problematyki badań nad drewnianą architekturą sakralną w Polsce Eleonora Bergman Ryszard Brykowski s. 112-117
Kurs Konserwacji Architektury ICCROM 1982 Eleonora Bergman s. 301