Znaleziono 1 artykuł

Tadeusz Białek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy", Tadeusz Białek, Warszawa 2008 : [recenzja] Tomasz Szyszlak Tadeusz Białek (aut. dzieła rec.) s. 227-233