Znaleziono 11 artykułów

Tomasz Białowąs

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany wydajności pracy a pozycja eksportowa Stanów Zjednoczonych i Niemiec w latach 1995-2010 Tomasz Białowąs s. 7-18
Otwartość handlowa i dywersyfikacja eksportu a wzrost gospodarczy w latach 1995-2011 Tomasz Białowąs s. 17-26
Inwestycje a wzrost gospodarczy Chin w latach 1980-2012 Tomasz Białowąs s. 19-29
Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008-2015 Tomasz Białowąs s. 23-34
Koszty transportu a rozwój handlu i produkcji międzynarodowej Tomasz Białowąs s. 25-34
The role of foreign value added in creating Poland's comparative advantage in world merchandise exports Tomasz Białowąs Monika Wojtas s. 31-40
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Chin Tomasz Białowąs s. 33-46
Rola korporacji transnarodowych Stanów Zjednoczonych w handlu międzynarodowym w latach 1966-2007 Tomasz Białowąs s. 83-97
Wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej Tomasz Białowąs s. 113-126
Długookresowe zmiany gospodarcze w Chinach jako czynnik ekspansji na rynki światowe Tomasz Białowąs s. 205-217
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na zmiany strukturalne w handlu krajów Europy Środkowej Tomasz Białowąs s. 247-261