Znaleziono 7 artykułów

Monika Wojtas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The role of foreign value added in creating Poland's comparative advantage in world merchandise exports Tomasz Białowąs Monika Wojtas s. 31-40
Wspólna polityka rolna a przemiany strukturalne w rolnictwie Unii Europejskiej Monika Wojtas s. 47-60
Ewolucja polityki handlowej w Europie w XIX wieku Monika Wojtas s. 71-82
Przyczyny spowolnienia światowego handlu Monika Wojtas s. 75-87
Regionalna integracja gospodarcza w Azji Monika Wojtas s. 143-151
Potencjalne korzyści z Rundy Doha dla krajów rozwiniętych i rozwijających się Monika Wojtas s. 219-233
Międzynarodowa polityka handlowa w XXI wieku : główne trendy Monika Wojtas s. 391-403