Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Bielawska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Angela Merkel wobec integracji Turcji z Unią Europejską w latach 2005–2015 Agnieszka Bielawska s. 101-119
Rola Republiki Federalnej Niemiec w wizji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Agnieszka Bielawska s. 143-158
Niemiecka chadecja wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego Agnieszka Bielawska s. 325-343
"Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego oraz integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską", Agnieszka Bielawska, Toruń 2009 : [recenzja] Izabela Janicka Agnieszka Bielawska (aut. dzieła rec.) s. 461-464