Znaleziono 4 artykuły

Aleksandra Bielecka-Dobroczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
System depozytowy papierów wartościowych i instrumentów finansowych Aleksandra Bielecka-Dobroczek s. 73-104
Sytuacja prawna dysponenta "know-how" Aleksandra Bielecka-Dobroczek s. 117-148
Mechanizm transakcji papierami wartościowymi na rynku regulowanym Aleksandra Bielecka-Dobroczek s. 117-155
Legitymacja formalna jako instytucja prawa zobowiązań Aleksandra Bielecka-Dobroczek s. 253-272