Znaleziono 3 artykuły

Renata Biernat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metody i techniki terapeutycznego oddziaływania i wspomagania dzieci z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Renata Biernat s. 7-28
Zachowania dewiacyjne młodzieży w kontekście dysfunkcji i patologii życia rodzinnego Renata Biernat s. 15-34
Troska o poczucie własnej wartości dzieci w rzeczywistości szkolnej – wymiar teoretyczny i praktyczne implikacje Renata Biernat s. 149-167