Znaleziono 7 artykułów

Piotr Blicharz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucje wspierające komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnym Piotr Blicharz s. 201-212
Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie Piotr Blicharz s. 209-217
Satysfakcja klienta i pracownika w służbie zdrowia na przykładzie prywatnego szpitala oraz przychodni Piotr Blicharz Agata Dziduch s. 233-244
Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na spełnienie potrzeb społeczeństwa Piotr Blicharz Marcin Gąsior s. 237-245
Analiza wybranych zmiennych kapitału intelektualnego na przykładzie firm z branży szkoleniowo-doradczej z województwa lubelskiego Piotr Blicharz s. 257-267
Znaczenie przebiegu procesu zakupowego w budowie zadowolenia konsumenta rynku IT Piotr Blicharz Marcin Gąsior s. 283-290
Wykorzystywanie modelu luk jakości w zarządzaniu jakością usług restauracyjnych Piotr Blicharz s. 289-298