Znaleziono 1 artykuł

Bodo Blumentritt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Budō-Seminarium : "Metodyczne i naukowe aspekty budō w praktyce i teorii", Monachium, 4-11.02.2007 = Budō-Seminar : "Methodical & scientific budō aspects in theory & practice", Munich, February 4-11, 2007 Bodo Blumentritt Wojciech J. Cynarski s. 268-271