Znaleziono 1 artykuł

Zbigniew Bodnar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność NSZZ „solidarność” w ZWCh „Stilon” w Gorzowie Wlkp. (13 grudnia 1981 – 21 września 1989) Zbigniew Bodnar s. 70-102