Znaleziono 2 artykuły

Irena Bogocz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej : (na przykładzie najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu) Irena Bogocz s. 53-57
Modyfikacje i zmiany kodu językowego na przykładzie mowy młodzieży polskiej z Zaolzia Irena Bogocz Małgorzata Bortliczek s. 213-241