Znaleziono 1 artykuł

Andrzej Borusiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Porównanie plonowania sześciu wybranych bardzo wczesnych odmian ziemniaka w latach 2013-2014 Andrzej Borusiewicz Urszula Kraszewska Janusz Lisowski Bronisław Puczel s. 196-209