Znaleziono 2 artykuły

Witold Borysiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje kary umownej w świetle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 6 listopada 2003 r. (III CZP 61 Witold Borysiak s. 46-56
Ochrona członków rodziny spadkodawcy na tle historycznoprawnym oraz prawnoporównawczym Witold Borysiak s. 149-189