Znaleziono 2 artykuły

Katarzyna Bratnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Towards an Integrated Framework for Corporate Entrepreneurship Katarzyna Bratnicka Monika Kulikowska-Pawlak s. 24-35
Twórczość organizacyjna i efektywność organizacji : w kierunku ujęcia wielopoziomowego Katarzyna Bratnicka s. 131-143