Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Brencz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tworzenie się więzi regionalnych na "dawnym" i "nowym" pograniczu - przykład «regionu kozła lubuskiego» Andrzej Brencz s. 49-62
Ludowe tradycje w życiu mieszkańców Poznania Andrzej Brencz s. 141-153
Rola niemieckiego dziedzictwa kulturowego w procesie transformacji społeczno-kulturowych na pograniczu zachodnim : (na przykładzie środkowego Nadodrza) Andrzej Brencz s. 161-174