Znaleziono 3 artykuły

Bogdan Brzuszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład teologii przedsoborowej do nauki Vaticanum II o chrzcie i bierzmowaniu Bogdan Brzuszek s. 45-67
Zobowiązanie wiernych świeckich do apostolstwa Bogdan Brzuszek s. 57-74
Rok św. Bonawentury w świecie i w Polsce : w 700 rocznicę śmierci Bogdan Brzuszek s. 173-185