Znaleziono 2 artykuły

Arunas Bubnys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunki międzyetniczne na Wileńszczyźnie w latach okupacji nazistowskiej (1941-1944) Arūnas Bubnys s. 133-144
Eksterminacja Żydów wileńskich i dzieje getta wileńskiego (1941-1944) Arunas Bubnys s. 229-272