Znaleziono 1 artykuł

Maciej Bukowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój regionalny ziem polskich pod zaborami : Porównanie poziomu produktu brutto per capita na dzisiejszych terenach Polski na przełomie XIX i XX w. : wyniki pierwszych estymacji Maciej Bukowski Piotr Koryś Cecylia Leszczyńska Maciej Tymiński s. 163-198