Znaleziono 1 artykuł

Dominika Burdzy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby. (Sborník přispěvků z III. Pardubického bienále, 29.–30. dubna 2004)”, wyd. Tomáš Jiránek, Jiří Kubeš, Pardubice 2005 : [recenzja] Dominika Burdzy Tomáš Jiránek (aut. dzieła rec.) Jiří Kubeš (aut. dzieła rec.) s. 141-145