Znaleziono 10 artykułów

Bogdan Burliga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The return of the king, "or" how to hang up a woman : the execution of the maid-servants in the "Odyssey", XXII 457-473 Bogdan Burliga s. 9-30
Gladio animadverti placuit : Acta S. Maximiliani, trzecie i dobrowolne męczeństwo chrześcijan w armii rzymskiej? Bogdan Burliga s. 47-61
The "Romanitas" of Marcus Aurelius' "Meditations Bogdan Burliga s. 77-103
Μέγιστον τῶν μετὰ Ἀλέξανδρον διαδεξαμένων τὴν ἀρχὴν βασιλέα : Arrian's Judgment of Seleucus I Nicator (Anab. 7. 22. 5) Bogdan Burliga s. 92-99
The spectacle of love and death in Plutarch's "Life of Antony" Bogdan Burliga s. 107-127
Xenophon's Cyrus, Alexander φιλόκυρος : how carefully did Alexander the Great study the "Cyropaedia"? Bogdan Burliga s. 134-146
The emperor’s old clothes : Marcus Aurelius’ attiude towards the christians again Bogdan Burliga s. 149-168
Racjonalizm i religijność w jońskiej filozofii przyrody Bogdan Burliga s. 279-291
"Gemma Augustea" and the roman stoicism Bogdan Burliga s. 401-427
Polemika i retoryka w dialogu Minucjusza Feliksa "Oktawiusz" Bogdan Burliga s. 403-411