Znaleziono 5 artykułów

Jolanta Dybała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Władza męża nad żoną w nauczaniu Jana Chryzostoma Jolanta Dybała s. 4-17
Płeć a zobowiązania : ideał relacji małżeńskich w nauczaniu kapadockich Ojców Kościoła Jolanta Dybała s. 5-24
Rozwiązanie małżeństwa w opinii wybranych wschodnich pisarzy wczesnochrześcijańskich i w przepisach prawnych : (do połowy V wieku) Jolanta Dybała s. 23-36
Makryna Młodsza, czyli kto? : Postać świętej w pismach Grzegorza z Nyssy Jolanta Dybała s. 27-51
Biblioteki Università degli Studi della Tuscia we włoskim Viterbo – sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus Jolanta Dybała s. 329-333