Znaleziono 6 artykułów

Julita El-Jai

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobrostan zwierząt w naukach humanistycznych i przyrodniczych Julita El-Jai s. 183-190
Raport z wyjazdu naukowego do Danii Julita El-Jai s. 549-551
Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Forum Filozoficznego Młodych Julita El-Jai s. 552
"Bioetyka i prawa człowieka", Wojciech Bołoz, Warszawa 2007 : [recenzja] Julita El-Jai Wojciech Bołoz (aut. dzieła rec.) s. 563-565
Sprawozdanie z I Seminarium Ekspertów : Granice terapii medycznych : 8 marca 2008 r. Dorota Dyska Julita El-Jai s. 585-586
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Filozofia a edukacja : etyka a edukacja Julita El-Jai s. 587-588