Znaleziono 7 artykułów

Aldona Ertman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biografie geografów polskich - stan obecny, baza źródłowa i zamierzenia na przyszłość Aldona Ertman s. 89-102
Badania geograficzne Galicji w świetle "Sprawozdań Komisji Fizjograficznej" Aldona Ertman s. 107-118
Rękopiśmienna mapa województwa podlaskiego Karola Perthéesa z r. 1795. Jej źródła, metoda opracowania i znaczenie dla badań historycznych Aldona Ertman s. 129-137
Naukowa sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN na Białoruś Aldona Ertman s. 191-194
XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii 24-26 września 2009 w Warszawie Aldona Ertman s. 230-236
O "Memoriale" królewskiego kartografa Karola Perthéesa Aldona Ertman s. 243-254
Sprawozdanie z Konferencji Historyków Kartografii 26 listopada 2009 r. w Gorzowie Wielkopolskim Aldona Ertman s. 243-244